Bij GeeGee Gaming richten we ons op alle disciplines die raakvlakken hebben met gaming. In de reis naar het benutten van je volledige potentieel helpen we je bij het vinden van je talenten en vervolgens het ontwikkelen ervan.

GESCHIEDENIS

The Challenge Room

In 2019 is bij ons het idee geboren om gaming evenementen te gaan verzorgen op onze eigen locatie. Met grootse dromen over een eigen vestiging waar men elkaar kon ‘challengen’ bedachten we de naam ‘The Challenge Room’.

De reis

Het waarmaken van deze grootse dromen bleek echter minder eenvoudig dan we dachten. We hebben in eerste instantie met onze eigen handen een gaming case moeten bouwen waarmee we bij opdrachtgevers op locatie een gaming evenement konden verzorgen. Van speeltuinen tot sportclubs tot bibliotheek vestigingen. Uiteindelijk hebben we onze klantenkring en onze diensten verder kunnen uitbouwen en een nieuwe brand ontwikkeld die als paraplu boven al onze diensten hangt. Na het ontwikkelen van de events, nieuwe gaming cases, een gaming vereniging (Gameclub) en een content creatie lab, was het tijd voor een nieuwe naam; GeeGee Gaming.

TEAM

Farlyson Dortalina

Founder

Sergio Meyer

Founder

Onze cliënten